The Blue Factor
Sluiten

Factoringmaatschappij

Een factoringmaatschappij is een bedrijf dat geld verstrekt op basis van de debiteurenportefeuille van een onderneming. Vergelijk het met een financieringsmaatschappij. Alleen hoeft de ondernemer het geld dat hij ontvangt niet terug te betalen. Hij krijgt alleen de debiteurenfactuur eerder uitbetaald en hoeft niet te wachten op betaling van de klant of opdrachtgever. De factormaatschappij ontvangt een vergoeding, meestal enkele procenten van het factuurbedrag. Daarvoor ontvangt de klant het factuurbedrag binnen een afgesproken termijn en neemt de factoringmaatschappij het debiteurenbeheer en risico op te late of wanbetaling over. Het woord factoring is afgeleid van het Engelse woord factor: een bedrijf dat tegen vergoeding de financiële vorderingen op debiteuren en het debiteurenbeheer overneemt van zijn klanten.

Hoe werkt een factoringmaatschappij?

 1. Je sluit een overeenkomst af met de factoringmaatschappij.
 2. De factoringmaatschappij checkt de kredietwaardigheid van de debiteur.
 3. Je stuurt de factuur zowel naar de debiteur als naar de factoringmaatschappij.
 4. De factoringmaatschappij betaalt binnen de afgesproken termijn.
 5. De factoringmaatschappij int het geld van de debiteur.
 6. Betaalt de debiteur niet, dan zorgt de factoringmaatschappij voor aanmaningen en schakelt bij wanbetaling een incassobureau in.

Flexibele factoring

Bij de meeste factoringmaatschappijen ben je niet verplicht om al je debiteuren te factoren. Je kunt ervoor kiezen alleen bepaalde klanten of facturen over te dragen. Bijvoorbeeld omdat het om een groot factuurbedrag gaat of je twijfelt of de klant wel op tijd gaat betalen.

De voordelen van debiteurenfinanciering via een factoringmaatschappij

 • Stabiele cashflow en betere liquiditeit omdat de factoringmaatschappij direct betaalt.
 • Geen lening met rente of achteraf geld terugbetalen, factoring is financiering met eigen geld.
 • Voordeliger dan andere vormen van zakelijke financiering.
 • Factoringkosten kunnen doorberekend worden.
 • Inzicht in de kredietwaardigheid van debiteuren via de kredietwaardigheidscheck die de factormaatschappij doet.
 • De factormaatschappij neemt het debiteurenbeheer over plus het risico dat een debiteur te laat of niet betaalt.