The Blue Factor
Sluiten

Privacy statement – The Blue Factor B.V.

 

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met The Blue Factor B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: The Blue Factor B.V. (vanaf nu: The Blue Factor)
Adres: Marquesweg 4, 4462 HD Goes
Telefoonnummer: 010-2355108
KvK: 63620685
Website: www.thebluefactor.nl

De website van The Blue Factor (www.thebluefactor.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. The Blue Factor is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met The Blue Factor zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

The Blue Factor verzamelt persoonsgegevens via www.thebluefactor.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via de The Blue Factor nieuwsbrief
 3. Via Google Analytics
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De The Blue Factor website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij u om verschillende persoonsgegevens.

 • Contactformulier
 • ‘Factoring uitproberen’ formulier
 • ‘QuickScan’ formulier
 • ‘Bel me terug’ formulier
 • ‘Kredietcheck’ formulier

In het contactformulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer,
 • Een bericht.

Met het formulier ‘factoring uitproberen’ kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail.

In het formulier ‘Factoring uitproberen’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Naam bedrijf,
 • Particulier/zakelijk,
 • Sector,
 • Uw e-mailadres,
 • Reden tot inzet factoring.

Met het formulier ‘factoring uitproberen’ kunt u vrijblijvend een aanvraag doen om factoring uit te proberen. De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om uw aanvraag te behandelen. Dit doen we per e-mail.

In het formulier ‘QuickScan’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Naam bedrijf,
 • Particulier/zakelijk,
 • Sector,
 • Uw e-mailadres,
 • Reden tot inzet factoring.

Met het formulier ‘QuickScan’ kunt u vrijblijvend een aanvraag doen voor een QuickScan, om te bepalen of factoring iets voor u kan zijn. De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om uw aanvraag te behandelen. Dit doen we per e-mail.

In het formulier ‘Bel me terug’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw telefoonnummer,
 • Naam bedrijf,
 • Onderwerp,

Met het formulier ‘Bel me terug’ kunt u verzoek tot terug bellen indienen. De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om uw verzoek te behandelen. Dit doen we telefonisch.

In het formulier ‘Kredietcheck vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Naam debiteur,
 • KVK-nummer debiteur,

Met het formulier ‘Kredietcheck’ kunt u verzoek tot kredietcheck indienen. De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om uw verzoek te behandelen. Dit doen we per e-mail.

De gegevens die u invoert in de formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • DE THE BLUE FACTOR NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de The Blue Factor nieuwsbrief. De The Blue Factor nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van The Blue Factor. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een vinkje te zetten bij ‘inschrijven nieuwsbrief’ onder het contactformulier. Dit formulier is te vinden op de ‘contact’ pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de The Blue Factor nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

 • GOOGLE ANALYTICS

De The Blue Factor website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/locations/ Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

The Blue Factor werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor The Blue Factor essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft The Blue Factor zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.thebluefactor.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

The Blue Factor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

The Blue Factor treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van The Blue Factor.
 • Het personeel van The Blue Factor gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • The Blue Factor maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • The Blue Factor registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop The Blue Factor met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.