The Blue Factor
Sluiten

Aanmaning

Een aanmaning: liever stuur je die niet want dat betekent dat jouw klant of opdrachtgever niet betaald heeft en jij zit op je geld te wachten. Toch is het soms nodig om een aanmaning sturen. Daarmee voorkom je dat je jouw factuurbedrag helemaal niet ontvangt en als je eventueel naar een deurwaarder of naar de rechter moet, dan heb je in elk geval bewijs dat je om een betaling gevraagd hebt. Wat is een aanmaning en wanneer stuur je die?

Definitie aanmaning

Een aanmaning is een mededeling waarin je iemand sommeert om zijn of haar verplichting na te komen. In veel gevallen heeft dat te maken met een betaling die nog openstaat. Een aanmaning heet dan ook wel een betalingsherinnering of ingebrekestelling. Je hoeft het woord aanmaning overigens niet letterlijk te noemen. Ook een factuur waarop ‘betalingsherinnering’ staat, geldt als aanmaning. Een aanmaning kan mondeling of schriftelijk zijn. Uit bewijsoogpunt is schriftelijk aanmanen natuurlijk het beste. Stuur een aanmaning daarom liefst per e-mail of (aangetekende) brief. Zijn er vervolgstappen nodig, dan is het vaak wettelijk vereist dat er een aanmaning verstuurd is. Je kunt als ondernemer zelf aanmaningen versturen, maar ook incassobureaus en gerechtsdeurwaarders versturen ze wanneer zij een vordering overnemen.

Wanneer een aanmaning sturen?

Je stuurt een aanmaning aan een debiteur die een factuur nog niet betaald heeft. Jij neemt in jouw factuur een betaaltermijn op, bijvoorbeeld 30 of 60 dagen. Jij hebt natuurlijk wel recht op jouw geld, want daar heb je voor gewerkt. Als de betaaltermijn verstreken is, verzoek je jouw debiteur via een aanmaning om alsnog te betalen en je geeft hem een nieuwe datum waarop je het factuurbedrag wilt ontvangen. Bijvoorbeeld binnen een of twee weken. En je vermeldt wat de gevolgen zijn bij niet betalen. Bijvoorbeeld dat je dan kosten in rekening brengt. Nog steeds geen betaling binnen? Dan kun je ook altijd een telefoontje plegen, al is het maar om te weten waarom iemand niet betaalt. Of direct een tweede aanmaning sturen waarin je hetzelfde vraagt als in de vorige. Krijg je jouw geld ondanks meerdere aanmaningen niet binnen? Dan stuur je de laatste aanmaning. Daarin laat je weten dat je juridische hulp inschakelt.