The Blue Factor
Sluiten

Wat is werkkapitaal en hoe optimaliseer je het voor jouw bedrijf?

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat je als ondernemer nodig hebt om aan je dagelijkse verplichtingen te voldoen. Het heet ook wel nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal. In balanstermen is werkkapitaal het verschil tussen je vlottende activa en de kortlopende schulden ofwel de vlottende passiva. Het is handig als je weet wat jouw werkkapitaal is, zodat je het kunt optimaliseren. Te weinig werkkapitaal is onwenselijk, want dan kun je niet aan je kortetermijnverplichtingen voldoen. Maar te veel werkkapitaal is ook onhandig, dan zit er geld ‘vast’ in je onderneming, bijvoorbeeld in voorraden. Werkkapitaal is een belangrijk onderdeel van je bedrijf, want het bepaalt onder meer je liquiditeit.

Hoe bereken je het werkkapitaal van jouw onderneming?

Formule werkkapitaal berekenen:

Liquide middelen + voorraad + debiteuren = vlottende activa

-/- vlottende passiva.

= werkkapitaal

Je liquide middelen, voorraden en debiteuren bij elkaar opgeteld heet brutowerkkapitaal.

Rekenvoorbeeld werkkapitaal:
Je hebt  5.000,- openstaande facturen van debiteuren, € 10.000,- op je zakelijke rekening en je voorraden zijn € 7.500,- waard. Daarmee heb je een brutowerkkapitaal van € 22.500,-. Moet je nog
€ 5.000,- betalen aan jouw crediteuren? Dan is jouw werkkapitaal € 17.500,-.

Waar heb je werkkapitaal voor nodig?

Iedere ondernemer heeft financiële verplichtingen die hij of zij op korte termijn moet kunnen betalen om de onderneming draaiende te houden. Denk hierbij aan de kosten voor personeel, huur of hypotheekaflossing van een pand, aanschaf van voorraden en betaling van leveranciers. Dat betekent dat je met werkkapitaal geen investeringen financiert. Ook financiering voor  productontwikkeling en innovatie van het bedrijf gebeuren niet met werkkapitaal.

Verschil werkkapitaal en cashflow

Werkkapitaal en cashflow hebben met elkaar te maken maar zijn niet hetzelfde. Toch verwarren veel mensen deze begrippen nog weleens met elkaar. Cashflow is het verschil tussen de binnenkomende en uitgaande geldstromen: inkomsten min uitgaven. Cashflow beïnvloedt wel de hoogte van het werkkapitaal. Wachten debiteuren lang met betalen of betalen ze niet? Dan kun je als ondernemer in financiële problemen komen als je bepaalde maandelijkse kosten niet kunt betalen.

Hoeveel werkkapitaal heb je nodig?

Het bedrag aan werkkapitaal dat je nodig hebt, verschilt per onderneming. Natuurlijk wil je genoeg hebben om je kortetermijn financiële verplichtingen na te komen. Je hoeft je dan geen zorgen te maken dat je in geldproblemen raakt. En je hoeft ook niet op zoek te gaan naar externe financiering. Maar zorg er ook voor dat je werkkapitaal niet te hoog is. Te veel werkkapitaal betekent namelijk minder ruimte voor investeringen omdat het geld ‘vastzit’ in je onderneming. Bijvoorbeeld in voorraden of openstaande debiteurenfacturen. We geven je een aantal tips waarmee je jouw werkkapitaal optimaal houdt.

Check het werkkapitaal met de current ratio

Misschien heb jij als ondernemer exact in beeld hoeveel werkkapitaal je nodig hebt en heb je dat ook altijd beschikbaar. Niks meer aan doen dan. Wil je een richtlijn waarmee je bepaalt of jouw bedrijf voldoende werkkapitaal heeft? Bereken dan de current ratio. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva.

Formule current ratio:

Vlottende activa: vlottende passiva. Als de current ratio hoger dan 1 is, dan zit je over het algemeen goed.

Een andere manier om inzicht te krijgen in het werkkapitaal is de quick ratio. Wil je de quick ratio berekenen? Trek dan de voorraden van de vlottende activa af en deel wat je overhoudt door de vlottende passiva.

Formule quick ratio:

Vlottende activa – voorraden : vlottende passiva. Ook hier geldt: een getal boven de 1 betekent dat je voldoende werkkapitaal hebt.

FINANCIER WERKKAPITAAL MET FACTORING

Stel: je hebt een paar leuke projecten gedraaid in de afgelopen maand en een mooi bedrag gefactureerd. Je hebt een betaaltermijn voor je debiteuren van 30 dagen. En je weet dat jouw debiteuren altijd tot het laatste moment wachten met betalen. De salarisbetalingen komen er echter aan en daarnaast willen jouw leveranciers ook dat je hun facturen op tijd betaalt. Plus de huur wordt volgende week afgeschreven. Help! Komt dit scenario bij jou weleens voor? Denk dan eens aan factoring oftewel debiteurenfinanciering. Je verkoopt dan je openstaande debiteurenfacturen. Daarmee heb je binnen 24 uur geld op je rekening en dat geeft jou weer lucht. Je kunt aan je financiële verplichtingen voldoen en met het geld dat overblijft, kun je nog investeringen doen als dat nodig is.

OPTIMALE LIQUIDITEIT MET FACTORING

Kies je voor factoring, dan weet je zeker dat je niet meer op betaling van jouw debiteuren hoeft te wachten. Daarmee kies je voor optimale liquiditeit en dat onderneemt een stuk relaxter. Bijkomend voordeel: wij regelen jouw debiteurenbeheer. Daarnaast ben je verzekerd tegen wanbetaling van debiteuren. Maar het beste van alles: met factoring onderneem je met jouw eigen geld. Je hebt geen externe financiering nodig die je moet terugbetalen of waarover je rente betaalt.

Wil je meer weten over de voordelen van factoring? We kijken graag samen met jou hoe jij factoring binnen jouw bedrijf kunt inzetten. Bel ons op 010 – 23 55 108 of stuur een e-mail.