The Blue Factor
Sluiten

Factoring

Factoring is afgeleid van het Engelse woord factor: een bedrijf dat tegen vergoeding de financiële vorderingen op debiteuren en het debiteurenbeheer overneemt van zijn klanten. Factoring werkt zo: als ondernemer stuur je jouw factuur zowel naar je klant als naar de factormaatschappij waarbij je aangesloten bent. Je ontvangt het factuurbedrag binnen de afgesproken tijd van de factormaatschappij op jouw rekening. Vaak is dat binnen 24 of 48 uur. De factormaatschappij int het geld van jouw debiteur. Je loopt daarmee zelf geen risico meer dat de factuur te laat of niet betaald wordt. Voor factoring draag je een afgesproken percentage van het factuurbedrag af aan de  factormaatschappij. Je kunt factoring alleen toepassen bij facturen die je naar andere bedrijven verstuurt, niet bij particuliere klanten.

Waarom factoring?

Als ondernemer ben je afhankelijk van jouw klant. Kan en wil die jouw factuur binnen de betalingstermijn betalen? Zo niet, dan heb je al een probleem. En kost het soms veel tijd en energie om de betaling binnen te krijgen. En soms heb je toch sneller geld nodig. Bijvoorbeeld omdat je zelf personeel of een grote factuur moet betalen of wilt investeren. Dan is het fijn dat je direct geld in handen hebt. En dat heb je met factoring. Het is je eigen geld, je hoeft geen rente te betalen of iets terug te betalen. Daarnaast neemt de factormaatschappij het debiteurenbeheer en het risico op wanbetaling over.

Wat zijn de voordelen van factoring?

Het grote voordeel is natuurlijk dat je snel over geld beschikt waarmee je kunt investeren of aan je eigen financiële verplichtingen kunt voldoen. Daarnaast:

  • ben je met factoring verzekerd van optimale liquiditeit;
  • weet je dat je met betrouwbare bedrijven zakendoet omdat de factormaatschappij de kredietwaardigheid van jouw klant checkt;
  • hoef je je niet druk te maken over wanbetaling of faillissement van jouw klant. De factormaatschappij neemt dat over;
  • is factoring flexibel. Bij de meeste factormaatschappijen kies je welke facturen of klanten je overdraagt aan de factormaatschappij;
  • ben je niet afhankelijk van externe geldschieters en kun je de factorkosten aan je klant doorberekenen.