The Blue Factor
Sluiten

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of bv is een ondernemingsvorm. Het is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Als gevolg hiervan kan het bedrijf verplichtingen aangaan. Anders dan bij een eenmanszaak, is de eigenaar van een bv dan niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die de onderneming maakt. Een bv kun je alleen oprichten, maar ook samen met anderen. Voor de oprichting van een besloten vennootschap is geen startkapitaal nodig, maar moet je wel naar de notaris.

Wat is de structuur van een besloten vennootschap?

Een besloten groep aandeelhouders financiert het kapitaal van een bv in de vorm van aandelen. Vandaar ook de naam besloten vennootschap. De aandelen staan op naam en de aandeelhouders kunnen ze niet vrij verhandelen. Aandeelhouders van een bv hebben recht om mee te beslissen over het bedrijf en afhankelijk van het soort aandelen, ook recht op een winstuitkering. Jaarlijks vindt er een aandeelhoudersvergadering plaats. Een besloten vennootschap kan groot of klein zijn. Bij de allerkleinste vorm is de bestuurder directeur en grootaandeelhouder (dga). Een dga heeft alle aandelen in zijn of haar bezit. Bij een grotere bv vormen een of meer bestuurders de dagelijkse leiding van een bv en zij kunnen gecontroleerd worden door toezichthouders, bijvoorbeeld een raad van commissarissen. De bestuurders van een bv zijn in principe niet aansprakelijk met hun privévermogen als de bv schulden heeft. Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan dat wel het geval zijn.

Verschil besloten vennootschap en naamloze vennootschap

Bij een bv zijn de aandelen in handen van een kleine groep bekende aandeelhouders. Bij verkoop moet er een notaris ingeschakeld worden. Bij een nv is het aantal aandeelhouders veel groter en de aandeelhouders kunnen hun aandelen vrij verhandelen, bijvoorbeeld via de beurs. Om een bv op te richten heb je geen startkapitaal nodig, bij een nv is het wettelijk vereiste startkapitaal minimaal € 45.000,-. In Nederland zijn er veel meer bv’s dan nv’s: ruim 400 keer zoveel.