The Blue Factor
Sluiten

Accountant

Als je een bedrijf hebt, krijg je vrijwel zeker te maken met een accountant. Soms is dat noodzakelijk vanwege de grootte van het bedrijf. Dan ben je zelfs verplicht om een accountant in te schakelen. Ook voor kleinere bedrijven zijn de diensten van een accountant echter interessant. Niet iedereen is namelijk financieel onderlegd en weet alle regeltjes van de Belastingdienst. Accountants zijn experts op financieel en fiscaal gebied  en hun advies kan voor jou en jouw financiële huishouding van grote waarde zijn.

Wat is een accountant?

Een accountant is iemand die jaarrekeningen en financiële overzichten samenstelt, beoordeelt en controleert. Accountant is een wettelijk beschermd beroep dat een speciale opleiding vereist. Grote en middelgrote bedrijven en overheidsinstanties zijn zelfs verplicht hun financiële jaarstukken te laten controleren. Door middel van een accountantsverklaring toon je aan belanghebbenden (bedrijfsleiding, aandeelhouders, banken, subsidieverstrekkers) aan dat de jaarcijfers juist en betrouwbaar zijn.

Die informatie over betrouwbaarheid is intern nodig voor financiële beslissingen. Bijvoorbeeld voor het management over de koers die een bedrijf gaat volgen, of er investeringen gedaan kunnen worden of dat er geld van buitenaf nodig is. Externe partijen gebruiken de jaarcijfers ook voor besluiten, bijvoorbeeld of een investeerder al dan niet aandelen koopt of dat een gemeente subsidie geeft. Een accountant controleert ook andere (financiële) rapportages waarmee een organisatie verantwoording aflegt, bijvoorbeeld een milieuverslag of subsidieafrekening. Naast een controlerende functie heeft een accountant ook een adviesfunctie. Bijvoorbeeld als het gaat om zaken rond de fiscus, financiering, personeel of overname.

twee soorten accountants

Er zijn twee soorten accountants: registeraccountants (RA) en accountants-administratieconsulenten (AA). Een AA werkt vooral voor kleine en middelgrote bedrijven waarvoor hij jaarrekeningen opmaakt en hij controleert jaarrekeningen van collega’s. Een RA controleert jaarrekeningen en doet financiële verslaglegging, vooral voor grote bedrijven. Een AA werkt vaak bij een accountantskantoor. Dat geldt ook voor de RA, maar een RA kan ook een werknemer van het bedrijf zijn waarvoor hij de financiële jaarstukken controleert.

Verschil tussen een boekhouder en een accountant

Een boekhouder of bedrijfsadministrateur is niet hetzelfde als een accountant. De belangrijkste verschillen tussen een boekhouder en accountant zijn:

  • Opleiding; een accountant heeft minimaal een vierjarige studie op het gebied van belastingen, administratie, controle en bedrijfseconomische zaken afgerond.
  • Praktijkervaring; een accountant heeft minimaal drie jaar praktijkervaring voordat hij zich mag inschrijven in het accountantsregister.
  • Toezicht; het beroep van accountants is bij wet geregeld. Iedere accountant is aangesloten bij de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Die ziet erop toe dat accountants kwaliteit leveren. Bijvoorbeeld door toetsing van de kantoren.